انتقال حجم سرویس‌

انتقال حجم سرویس‌

انتقال حجم سرویس‌

1400/02/04

3223

در راستای اهداف مشتری مدارانه و ارج نهادن به درخواست‌های مشترکین عزیز، شرکت صبانت طی‏ سال‌های اخیر اقدام به انتقال حجم سرویس قبلی به دوره جدید نموده است.

در راستای اهداف مشتری مدارانه و ارج نهادن به درخواست‌های مشترکین عزیز، صبانت طی‏ سال‌های اخیر اقدام به انتقال حجم سرویس قبلی به دوره جدید نموده است. از آنجایی که جلب رضایت مشتریان بزرگترین هدف صبانت است، اولین سرویس دهنده اینترنتی کشور بوده‌ایم که در سال‌های متمادی اقدام به انتقال حجم‏‌های اضافی مشترکان خود به دوره جدید نموده‏‌ایم.

به اطلاع شما عزیزان می‌رساند که شرایط انتقال حجم باقی مانده به شرح ذیل می‌باشد؛

به صورت کلی حجم اضافه خریداری شده توسط مشترک در طول دوره بدون قید و شرط به دوره بعد منتقل می‌شود.

لازم به ذکر است حجم‌های هدیه و حجم‌های باقی مانده از دوره‌های ما‌قبل که یکبار انتقال پیدا کرده‌‏اند، قابل انتقال به دوره جدید نمی‌باشند.

توجه داشته باشید: حجم اولیه سرویس به هیچ عنوان قابل انتقال به دوره بعد نمی‌باشد.