تخفیف خرید آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL صبانت رشت

تخفیف خرید آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL صبانت رشت

تخفیف خرید آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL صبانت رشت

1400/02/04

2928

شرکت ارتباط گستر صبا نمایندگی صبانت رشت زین پس آماده ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ADSL در استان گیلان شهر رشت و شهراستان‌های استان گیلان می‌باشد.

 

***

کد تخفیف صبانت: saba-off

جهت استفاده از تخفیف هزینه رایگان رانژه ، کد تخفیف بالا را یادداشت نموده و در مراحل ثبت نام استفاده نمایید

خرید آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL

***

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر رشت به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر رشت مرکز مخابراتی PC

استان گیلان شهر رشت مرکز مخابراتی بلوار گیلان

استان گیلان شهر رشت مرکز مخابراتی روبیاتی

استان گیلان شهر رشت مرکز مخابراتی شهدا

استان گیلان شهر رشت مرکز مخابراتی شهرک صنعتی

استان گیلان شهر رشت مرکز مخابراتی شهید قندی (3)

استان گیلان شهر رشت مرکز مخابراتی فلاح محمدی

استان گیلان شهر رشت مرکز مخابراتی محبی

استان گیلان شهر رشت مرکز مخابراتی میرزا کوچک خان

استان گیلان شهر رشت مرکز مخابراتی پسیخان

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر انزلی به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر انزلی مرکز مخابراتی انزلی - PC

استان گیلان شهر انزلی مرکز مخابراتی انزلی 3

استان گیلان شهر انزلی مرکز مخابراتی انزلی 4

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر آستانه اشرفیه به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر آستانه اشرفیه مرکز مخابراتی آستانه

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر آستارا به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر آستارا مرکز مخابراتی لوندویل

استان گیلان شهر آستارا مرکز مخابراتی مرکز 2

استان گیلان شهر آستارا مرکز مخابراتی مرکز 3

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر فومن به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر فومن مرکز مخابراتی فومن

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر خمام به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر خمام مرکز مخابراتی خمام

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر کیاشهر به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر کیاشهر مرکز مخابراتی کیاشهر

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر لاهیجان به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر لاهیجان مرکز مخابراتی لاهیجان 2

استان گیلان شهر لاهیجان مرکز مخابراتی لاهیجان 3

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر منجیل به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر منجیل مرکز مخابراتی منجیل

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر رودبار به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر رودبار مرکز مخابراتی قندی

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر رستم آباد به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر رستم آباد مرکز مخابراتی رستم آباد

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر رودسر به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر رودسر مرکز مخابراتی رحیم آباد

استان گیلان شهر رودسر مرکز مخابراتی قندی

استان گیلان شهر رودسر مرکز مخابراتی واجرگاه

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر سنگر به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر سنگر مرکز مخابراتی سنگر

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر صومعه سرا به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر صومعه سرا مرکز مخابراتی صومعه سرا

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر تالش به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر تالش مرکز مخابراتی لیسار

استان گیلان شهر تالش مرکز مخابراتی هشت پر - قندی

استان گیلان شهر تالش مرکز مخابراتی هویق

استان گیلان شهر تالش مرکز مخابراتی پره سر

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر املش به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر املش مرکز مخابراتی املش

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان گیلان شهر رضوانشهر به شرح زیر می‌باشد:

استان گیلان شهر رضوانشهر مرکز مخابراتی رضوانشهر

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید در ساعت اداری با شماره 6186 - 021 تماس گرفته و یا از طریق لینک ثبت نام آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL اقدام به خرید الکترونیکی سرویس نمایید.

سفارش آنلاین اینترنت پرسرعت