تخفیف خرید آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL صبانت اهواز

تخفیف خرید آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL صبانت اهواز

تخفیف خرید آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL صبانت اهواز

1400/02/04

2934

شرکت ارتباط گستر صبا نمایندگی صبانت اهواز زین پس آماده ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ADSL در استان خوزستان شهر اهواز و شهراستان‌های استان خوزستان می‌باشد.

***

کد تخفیف صبانت: saba-off

جهت استفاده از تخفیف هزینه رایگان رانژه ، کد تخفیف بالا را یادداشت نموده و در مراحل ثبت نام استفاده نمایید

خرید آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL

***

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان خوزستان شهر اهواز به شرح زیر می‌باشد:

استان خوزستان شهر اهواز مرکز مخابراتی آزادی

استان خوزستان شهر اهواز مرکز مخابراتی امام خمینی

استان خوزستان شهر اهواز مرکز مخابراتی انقلاب

استان خوزستان شهر اهواز مرکز مخابراتی رجایی

استان خوزستان شهر اهواز مرکز مخابراتی علامه

استان خوزستان شهر اهواز مرکز مخابراتی مدرس

استان خوزستان شهر اهواز مرکز مخابراتی ملت

استان خوزستان شهر اهواز مرکز مخابراتی ولیعصر

استان خوزستان شهر اهواز مرکز مخابراتی چمران

استان خوزستان شهر اهواز مرکز مخابراتی گلستان

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان خوزستان شهر آبادان به شرح زیر می‌باشد:

استان خوزستان شهر آبادان مرکز مخابراتی ذوالفقاری

استان خوزستان شهر آبادان مرکز مخابراتی شهید طالقانی

استان خوزستان شهر آبادان مرکز مخابراتی شهید قندی

استان خوزستان شهر آبادان مرکز مخابراتی ولیعصر

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان خوزستان شهر اندیمشک به شرح زیر می‌باشد:

استان خوزستان شهر اندیمشک مرکز مخابراتی انقلاب

استان خوزستان شهر اندیمشک مرکز مخابراتی روغنی زادگان

استان خوزستان شهر اندیمشک مرکز مخابراتی شهدا

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان خوزستان شهر بهبهان به شرح زیر می‌باشد:

استان خوزستان شهر بهبهان مرکز مخابراتی امام خمینی

استان خوزستان شهر بهبهان مرکز مخابراتی امام رضا

استان خوزستان شهر بهبهان مرکز مخابراتی شهدا پیروز

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان خوزستان شهر دزفول به شرح زیر می‌باشد:

استان خوزستان شهر دزفول مرکز مخابراتی آزادگان

استان خوزستان شهر دزفول مرکز مخابراتی امام خمینی

استان خوزستان شهر دزفول مرکز مخابراتی ایثارگران

استان خوزستان شهر دزفول مرکز مخابراتی فردوسی

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان خوزستان شهر خرمشهر به شرح زیر می‌باشد:

استان خوزستان شهر خرمشهر مرکز مخابراتی امام خمینی

استان خوزستان شهر خرمشهر مرکز مخابراتی بیت‌المفدس

استان خوزستان شهر خرمشهر مرکز مخابراتی سوم خرداد

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت در استان خوزستان شهر شوشتر به شرح زیر می‌باشد:

استان خوزستان شهر شوشتر مرکز مخابراتی المهدی

استان خوزستان شهر شوشتر مرکز مخابراتی علامه

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید در ساعت اداری با شماره 6186 - 021 تماس گرفته و یا از طریق لینک ثبت نام آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL اقدام به خرید الکترونیکی سرویس نمایید.

سفارش آنلاین اینترنت پرسرعت